[Obrazek TMZO] [TMZO]                

Szanowny Pan
Jacek Urbiński
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oświęcimiu

W dniu 17 czerwca 1998r. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Oświęcimskiej zaleciło wprowadzić do programu prac Towarzystwa kontynuację starań dotyczących budowy w mieście Oświecim pomnika dla uczczenia osób niosących w latach 1940-1945 pomoc ratującą życie więźniom KL Auschwitz-Birkenau.

W dniu 5 listopada 1998r. do realizacji budowy pomnika powołano Komitet Budowy Pomnika w składzie:

Wiceprzwodniczący August Kowalczyk, b. więzień KL Auschwitz nr. 6804, wystąpił z "Przesłaniem - dług życia", w którym między innymi czytamy:

"Jest naszym zamiarem, aby to był nie tylko znak pamięci, ale pożyteczna dla społeczności miasta Oświęcimia inicjatywa - na przykłąd Pomnik - Hospicjum."

Dnia 26 stycznia br. na wspólnym posiedzeniu Zarządów: Towarzystwa Miłośników Ziemi Oświęcimskiej i Prezydium Zarządu Głównego TonO z siedzibą w Warszawie, które od lat zabiega o budowę takiego Pomnika, Komitet Budowy przekształcił się w Komitet Założycielski Fundacji Budowy Pominka - Hospicjum - ku czci Mieszkańców ZIemi Oświęcimskiej oraz wszystkich Kobiet, Mężczyzn, Dzieci i Organizacji, które w latach 1940-1945 niosły pomoc ratującą życie więźniom KL Auschwitz-Birkenau.

Prosimy Pana Przewodniczącego o umożliwienie zaprezentowania na posiedzeniu Rady w dniu 28 kwietnia br. przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Oświęcimskiej, jak i Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem obecnego stanu prac Komitetu Założycielskiego Fundacji oraz planów spopularyzowania idei Hospicjum.

Jednocześnie wyrażamy głębokie przekonanie, że nasze prace oraz idea Pomnika - Hospicjum uzyskają aprobatę Społeczeństwa miasta Oświecimia jak również aktywne poparcie władz samorządowych.


Pozostajemy z wyrazamy Szacunku

Za Komitet Założycielski Fundacji
"Pomnik - Hospicjum Miasto Oświęcim"

Podpisano:
Przewodniczący: Andrzej Telka, Wcieprzewodniczący: August Kowalczyk.


[Animacja TMZO]
Proszę kliknąć w obrazek aby wrócić do strony głównej TMZO.