[Obrazek TMZO] [TMZO]                

Protokół z dnia 26.01.1999r. - dodatek numer 1.

Pan Andrzej Telka zapoznał zebranych z zagrożeniem powodzią terenów Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu jakie wystąpiło w lipcu 1997r. oraz omówił aktualny stan działań związanych z ochroną przeciwpowodziową Miasta i Gminy Oświęcim oraz terenów Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu.

Poinformował również, że jako Pełnomocnik Wojewody Bielskiego d/s Usuwania Skutków Powodzi, w styczniu 1998r. wystąpił z wnioskiem do Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego z wnioskiem o wprowadzenie do Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego zadania: "Ochrona przeciwpowodziowa Państwowego Muezum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu".

Według informacji posiadanych na dzień 2-go stycznia 1999r., przedmiotowe zadanie nie zostało włączone do Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.


[Animacja TMZO]
Proszę kliknąć w obrazek aby wrócić do strony głównej TMZO.