[Obrazek TMZO] [TMZO]                

PROTOKÓŁ
ze wspólnego zebrania Prezydium Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Oświęcimskiej oraz Prezydium Zarządu Towarzystwa Opieki Nad Oświęcimiem, odbytego w dniu 26 stycznia 1999r. w Oświęcimiu.

Uczestnicy spotkania:

Porządek zebrania:

  1. Budowa pomnika dla uczczenia osób niosących pomoc ratującą życie więźniom K.L Auschwitz-Birkenau w latach 1940 - 1945.
  2. Informacja dotycząca zagrożenia powodzią terenów Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu.
  3. Walne wnioski

Uczestnicy zebrania po szerokiej dyskusji w/w zagadnień podjeli następujące ustalenia:

  1. Podjęto decyzję o przekształceniu Komitetu Budowy Pomnika w Komitet Założycielski Fundacji na rzecz budowy pomnika dla uczczenia osób niosących pomoc ratującą życie więźniom K.L. Auschwitz-Birkenau w latach 1940-1945.
  2. Zobowiązano Komitet Założycielski do intensywnych działań związanych z rejestracją Fundacji.
  3. Zobowiązano Komitet Założycielski do zapoznania przedstawicieli prasy oraz telewizji lokalnej z podjętą przez TMZO oraz TONO wspólną działalnością na rzecz budowy pomnika.
  4. Prezes Zarządu Głównego TONO zadeklarował w imieniu Towarzystwa wszechstronne wspieranie działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej terenów Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu.

[Animacja TMZO]
Proszę kliknąć w obrazek aby wrócić do strony głównej TMZO.